Op de hoogte blijven?

Inschrijven/Uitschrijven
voor onze Nieuwsbrief

Archief

u - u

...Lees meer»

mei 2024
zo ma di wo do vr za
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Multisoortenmonitoring Abeekvallei

Informatie uit onze natuurgebieden werd tot nu toe lang niet altijd op een gestandaardiseerde manier verzameld en opgeslagen. Uit sommige gebieden is daardoor zeer volledige informatie aanwezig, uit andere slechts weinig. Vaak is wel geweten dat een soort ooit in het gebied voorkwam, maar niet of dit nu nog het geval is.
Nochtans is het om verschillende redenen belangrijk om een goede en actuele kennis te hebben van de aanwezige soorten in onze natuurgebieden: voor de evaluatie van ons beheer, voor de opvolging van de biodiversiteit in onze gebieden, voor de nationale en internationale rapportage rond instandhoudingdoelstellingen, ...
Daarom willen we de informatie over de aanwezige biodiversiteit in onze natuurgebieden op een meer gestandaardiseerde manier verzamelen.
Om dit een haalbare taak te maken voor de vrijwilligers, werd gekozen voor een multisoortenmonitoring aan de hand van een beperkte basislijst van soorten. Voor elk natuurgebied werd op het secretariaat van Natuurpunt een specifieke lijst van soorten opgesteld, op basis van de aanwezige natuurtypes in het gebied. Die lijst werd aangevuld met de soorten van de Europese habitatrichtlijn, doelsoorten uit het beheerplan en aandachtssoorten die we zelf konden toevoegen. Van de soorten op deze lijst wordt gevraagd om jaarlijks minimaal te noteren of de soort voorkomt of niet. Aantallen en schattingen mogen ook. Zo wordt een tijdsreeks opgebouwd voor elk gebied, en een overzicht verzameld van de aanwezigheid over gebieden heen.

De multisoortenlijst werd voor het eerst door ons ingevuld en is te raadplegen op onze website. Onderstaande tabellen geven enkel een overzicht over soortenaantallen in de verscheidene soortgroepen en in de voorkomende biotopen.

In totaal wordt er gezocht naar 145 soorten verdeeld over 13 biotooptypes. Hiervoor werden 211 soort-biotoop aanwezigheden gecontroleerd.
Hiervan waren volgende aantallen soorten aanwezig in hun biotoop of hun biotopen:

  • 106 soorten “Aanwezig” 
  • 51 soorten “Zeker afwezig”
  • 20 soorten “Gezocht maar niet gevonden”
  • 34 soorten “Niet geweten _ Niet gezocht”

De resultaten voor de Abeekvallei voor 2010 vind je hieronder en in volgende tabellen.

Aantal moitoringssoorten per soortengroep in 2010 

Aantal moitoringssoorten per habitattype in 2010 

Kijk ook naar de resultaten in www.waarnemingen.be   

Freddy Janssens 


 

 


geupdate op: 2012-01-22