Nieuwsbrief Natuurpunt afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer

www.abeek.be - www.natuurpunt.be
   
  Nieuwsbrief Mei -Juni 2021
 

 

Dinsdag 4 mei 2021
Verkennende wandeling
Vallei van de Abeek: omgeving Bullenbeek


Wandeling langs onze terreinen langs de Bullenbeek tussen de Waterstraat en Merelstraat met evaluatie van het beheer.
Bijeenkomst om 13u00 hoek Waterstraat-Broekkantstraat Meeuwen.
Gewandeld in groep van 10 personen wordt tot ongeveer 16 u.
Bij regen, wordt deze wandeling mogelijk verplaatst naar een latere datum.
Aanmelden en info: Freddy Janssens 0476 30 67 64
Geïnteresseerden worden via mail geïnformeerd.

 

Zaterdag 15 mei 2021
Beheerwandeling Vallei van de Abeek


In het broedseizoen wordt er minder gewerkt, maar wel ons natuurgebied verder verkend en het beheer geëvalueerd en gepland.
In groep van 10 personen wordt er gewandeld van 9 u tot ongeveer 12 u.
De locatie is nog niet bepaald.
Geïnteresseerden worden via mail geïnformeerd.
Aanmelden en info: Freddy Janssens 0476 30 67 64
Meer info volgt via mail.

Annulatie: woensdag 19 mei
Een 1ste stap naar een ecologisch leven

De op woensdag 19 mei om 20:00 u geplande inspiratiesessie voor een afvalvrij huishouden,
een 1ste stap naar een ecologisch leven, is door de coronacrisis geannuleerd.
Er is de intentie om deze sessie in het najaar te laten doorgaan.
We houden jullie op de hoogte.
 

Dinsdag 1 juni 2021
Verkennende wandeling Vallei van de Abeek

Wandeling langs onze terreinen. Locatie nog niet bepaald.
Bijeenkomst om 13 u.
Gewandeld in groep van 10 personen wordt tot ongeveer 16 u.
Aanmelden en info: Freddy Janssens 0476 30 67 64
Meer info volgt via mail.

Zaterdag 5 juni 2021
Kern Dommelvallei Peer
Beheerwerken/wandeling

Afspraak om 9u00. Het einde is voorzien rond 12.00 u.
De plaats is nog niet vastgelegd.
Geïnteresseerden worden via e-mail geïnformeerd.
Aanmelden en info: Robert Van Dingenen 0496 84 85 38
Tijdens onze activiteiten volgen we steeds de voorgeschreven coronaveiligheidsmaatregelen.

Vrijdag 11 juni 2021 

Nachtzwaluwwandeling militair domein Helchteren-Meeuwen.
Zoektocht naar de mysterieuze nachtzwaluw met boswachter Eddy.
Kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen Meeuwen/Oudsbergen 21u30

Inschrijven via de activiteitenagenda van Natuurpunt via volgende link: 
Inschrijven nachtzwaluwwandeling
Info: www.abeek.be
Jan Hendrikx 0474 40 79 28


 

Educatief Natuurbeheer

Na al dat harde gezwoeg in de natuur tijdens de wintermaanden is het nu tijd om terug een kijkje gaan nemen wanneer de natuur op haar mooist is. Samen met de natuurmedewerker of een ervaren natuurgids uit de buurt maken de kinderen een heuse NATUUR-ONTDEKKINGSTOCHT. Misschien komen we elkaar wel tegen.

Voor 3 mei moeten we echter een uitzondering maken. Door de met een week vervroegd paasvakantie zijn de geplande natuurbeheerdagen op 30 maart verplaatst naar 3 mei.
Het programma wordt aangepast zodat de geplande werken eerder kleine werken worden met zo min mogelijk impact op de natuur, gecombineerd met een wandeling.


Maandag 3 mei 2021
De Puzzel Kleine-Brogel Hoksent Eksel 9u00 beheerwerken en natuurontdekkingstocht
Sint -Elisabeth Wijchmaal Resterheide 13u30 beheerwerken en natuurontdekkingstocht

Dinsdag 11 mei 2021
De Puzzel Kleine-Brogel Hoksent Eksel 9u00 natuurontdekkingstocht

Vrijdag 11 juni 2021
VBS Ellikom Aen de Slagmolen Ellikom 9u00 en 13u00 natuurotdekkingstocht

Dinsdag 15 juni 2021
Pieter Breugelschool Grote-Brogel Vallei van de Abeek 9u00 natuurontdekkingstocht
Pieter Breugelschool Erpekom Erpecommer Bemden 13u00 natuurontdekkingstocht

Donderdag 17 juni 2021
Sint -Elisabeth Wijchmaal Resterheide 13u30 natuurontdekkingstocht

Maandag 21 juni 2021
Klim-op Meeuwen De Goorten 9u00 u en 13u30  natuurontdekkingstocht

Zaterdag 19 juni 2020
Trekken van reuzenbalsemienen
Vallei van de Abeek


Al vele jaren proberen we reuzenbalsemien onder controle te houden in de Abeekvallei. Een 6-tal kilometer is min of meer vrij. Een 3-tal kilometer nog te gaan.
Reuzenbalsemien is een uitheemse soort die opgenomen is in de Lijst van invasieve soorten van de Europese Unie. De planten mogen niet ‘gehouden’ worden en mogen zich niet verspreiden.
Reuzenbalsemienen verdringen nagenoeg alle andere planten door hun hoge en dichte vegetatie. Reuzenbalsemienen worden uitgetrokken en te droge gehangen om zo zaadverspreiding te voorkomen. Waar er echt veel voorkomen worden ze gemaaid.

Zaterdag 19 juni starten we. Tijdens de wekelijkse zomeravondbeheeravonden gaan we verder.
De vrijwilligers doen dit tussen Vliegeinde (Meeuwen) en de Grote Baan (weg Peer-Bree).
De arbeiders van Natuurpunt doen het deel noordelijk van de Grote Baan.
De Watering De Vreenebeek doet de onmiddellijke omgeving van de waterlopen.
Dit jaar worden ook de arbeiders van De Winning via het Regionaal Landschap Lage Kempen ingeschakeld in de Abeekvallei ter hoogte van Reppel.

Gewerkt wordt er van 9u00 tot 12u00.
Aanmelden en info: Freddy Janssens 0476 30 67 64
Meer info volgt via mail.
Laarzen en handschoenen zijn zeker nodig.

Dinsdag 29 juni 2020
Start zomeravondbeheerwerken


Elke dinsdagavond van de zomer komen we bijeen om beheerwerken uit te voeren.
£Noodgedwongen zal dat meestal het trekken van reuzenbalsemienen zijn.

Gewerkt wordt er van 19u00 tot 20u30
Aanmelden en info: Freddy Janssens 0476 30 67 64
Meer info volgt via mail.
Hopelijk kunnen we ook een terrasje doen.

 

Maak van de natuur je erfgenaam

Door Natuurpunt op te nemen in uw testament, helpt u mee om de natuur te beschermen. Zeker wie geen kinderen heeft kan door het maken van een testament zelf beslissen waar zijn/haar vermogen na overlijden terecht komt. Omdat dit juridisch correct moet verlopen, helpt Natuurpunt u vrijblijvend en discreet met al uw vragen.
Wat betekent de natuur in uw testament:
• uw nalatenschap zorgt voor de bescherming van waardevolle natuur
• via een duolegaat houden uw erfgenamen netto méér over
• alle formaliteiten worden professioneel geregeld.

Persoonlijk advies
Contacteer Joost Verbeke, onze verantwoordelijke schenkingen en legaten
Tel: 015-29 72 49, gsm: 0477-20 47 27
Natuurpunt, tav Joost Verbeke, Coxiestraat 11, 2800 Mechelen
joost.verbeke@natuurpunt.be

Al uw vragen worden vertrouwelijk behandeld.

  

 

Conservators

Abeekvallei: Freddy Janssens
freddy.janssens55@gmail.com
0476306764

Dommelvallei: Robert Van Dingenen
robervandingenen@telenet.be
0498848538

Voorzitter

Paul Capals
paul.capals@telenet.be
011631289 - 0486224817

Secretaris & redactie

Jan Hendrikx
jm.hendrikx@skynet.be
011633854 - 0474407928