Nieuwsbrief Natuurpunt afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer

www.abeek.be - www.natuurpunt.be
   
  Nieuwsbrief Januari-Februari 2022
 

 

Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & Peer met kern Dommelvallei wenst alle leden en sympathisanten een voorspoedig en welvarend 2022.

Zondag 6 februari 2022
Dauwwandeling met ontbijt als Algemene Ledenvergadering.

zie verder in deze nieuwsbrief
  

Dinsdag 4 januari 2022
Winterwandeling met borrel

Eén keer niet klussen op de eerste dinsdag van de maand.
We gaan de omgeving en onze bospercelen bij De Oude Kraei en het Monsveld verkennen om af te sluiten met een drankje aan de picknickplek bij de vogelkijkhut.
Bijeenkomst 13u weide tussen de Kraaikens Grote Brogel en het Monshof Reppel.
Meer info: Freddy Janssens 0476 30 67 64

Zaterdagen 15, 22 en 29 januari 2021
Opzet paddenschermen

Amfibieën hebben geen coronacrisis. Voor hen gaat alles zijn gang, zoals voortplanting en bijhorende verplaatsing naar hun paaiplaats. Hier worden generaties padden, kikkers en salamanders verdergezet.
De enige beperking die zij hebben is het oversteken van de wegen waar het gemotoriseerd verkeer een dodelijk gevaar voor hen is.
Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & Peer en de kern Dommelvallei plaatsen op 3 plaatsen schermen met opvangemmers om deze dieren vervolgens de weg over te zetten.
Jaarlijks worden er een 7000-tal dieren door ons overgezet.
Laat weten als je komt helpen, zodat we dit coronaveilig kunnen organiseren.

Zaterdag 15 jan. 2022 9u00 Gestelstraat Meeuwen Oudsbergen
Zaterdag 22 jan. 2022 9u00 Brogelerweg Ellikom Oudsbergen
Zaterdag 29 jan. 2022 9u00 Noordweg en Steenweg Wijchmaal Peer

Heb je interesse om op regelmatige basis padden over te zetten, neem dan ook contact op met ons. Hulp is altijd welkom.

Meer info:
- Freddy Janssens 0476 30 67 64
- Robert Van Dingenen 0496 84 85 38


Dinsdag 1 februari 2022
Verkenning zandgroeve De Ongerij Grote Brogel

Het westelijk deel van de zandgroeve Winters is in afwerking. De hellingen worden afgeschuind zodat deze beheerbaar: maai- en begraasbaar worden.
Het beheer van de zandgroeve gaat na afwerking over naar Natuurpunt.
We willen er een mooi leefgebied van maken voor water- en oeverfauna en voor soorten van heischrale graslanden.
We verkennen de afgewerkte delen van de zandgroeve. Afhankelijk van het weer worden enkele steilere hellingen ingezaaid om erosie te voorkomen en wordt opslag van jonge dennen verwijderd in een deel dat ongeroerd is gelaten. Dus weer aan het werk.
Wil je komen helpen en krijg je nog geen uitnodiging via mail en/of WhatApp,  laat dat dan weten.

Meer info:
- Freddy Janssens 0476 30 67 64


Zaterdag 5 februari 2022
Wintersnoei fruitbomen

Een activiteit van Natuurpunt en Velt.
Snoeiles in een boomgaard met geschiedenis, veel variëteiten van oude rassen.
Verjonging staat dit jaar ook weer centraal.
Goede opvolging van snoeiresultaten van voorgaande jaren.
Locatie: Boomgaard Monshof Monshofweg 32 Reppel 13u30-16u00
3 € voor leden en  5€ voor niet-leden.

Meer info: Jan Hendrikx 0474 40 79 28

Zondag 6 februari 2022
Dauwwandeling met ontbijt
als Algemene Ledenvergadering

Zoals de traditie het wil, toasten we met onze vereniging ook graag op het nieuwe jaar!
Daarom organiseren we op zondag 6 februari 2022 om 8u00 een dauwwandeling met ontbijt voor alle leden van onze werking.
Omdat we jullie willen danken voor je lidmaatschap, je hulp, je aanmoedigingen, de vriendschappen en zoveel meer…
Op deze dag zullen ook even tijd maken voor enkele korte mededelingen die nodig zijn om te voldoen aan de regels van de Algemene Vergadering van onze vereniging.
We luisteren dan ook graag naar opmerkingen of suggesties van onze leden.
En misschien kietelt het bij jou- na het lezen van het jaarboek- ook om wat actiever mee te werken in een of meer van de werkgroepen van het vernieuwende Natuurpunt. Laat het ons weten!
Hopelijk kunnen we op deze manier onze werking blijven verbeteren en vooral mooie vriendschappen uitbouwen met alle natuurvrienden van Abeek- en Dommelvallei.
Locatie: ’t Bergske Bergskensstraat 2 3990 Peer

Info: Paul Capals 0486 22 48 17

De NATUURPUNT-afdelingen
Meeuwen-Gruitrode-Peer (kern Peer)
Houthalen-Helchteren
Hechtel-Eksel
Lommel
Pelt

..hebben het genoegen u uit te nodigen op de officiële start van hun formele samenwerking als

NATUURPUNT-REGIO DOMMELDAL

We doen dat in ‘De Geer’ (Overpelterbaan 14) in Eksel op VRIJDAG 18 FEBRUARI 2022 om 20.00 u (onder voorbehoud van de op dat moment geldende veiligheidsvoorschriften)

Deze Natuurpunt-afdelingen delen met elkaar de zorg voor meerdere natuurreservaten in het stroomgebied van de Dommel en haar zijbeken, maar ook in de brongebieden van de Zwarte Beek en de Grote Nete die hier aan grenzen. Samen goed voor 10 km² beschermde en beheerde topnatuur. Via deze regio-werking willen we in Noord Limburg de onderlinge samenwerking bevorderen, kennis uitwisselen, de natuur versterken, ze een stem geven en de rol van de vereniging grotere zichtbaarheid geven. Daarbij combineren we een rijke natuurbehoudstraditie van meer dan 60 jaar, met nieuwe inzichten en ambities, en dat in uitdagende partnerschappen. Zo brengen we onze missie van ‘Natuur voor iedereen, voor nu en later’ nog meer in de praktijk, en dat in één van de meest natuurrijke regio’s van Vlaanderen.
Tevens vertonen we in première de documentaire:

HET DOMMELDAL VROEGER EN NU

Het landgebruik, door de eeuwen heen, heeft een prachtig beekdallandschap gevormd. Grafheuvels, kapel van het Hoksent, watermolens, Hoksenterschans en Kempense langgevelhoeves zijn het bewijs dat mensen al eeuwenlang de vallei bewoond hebben en er hun stempel op gedrukt hebben. Akkers, beemden, weilanden, bossen, vijvers en beken : al deze biotopen staan borg voor een uitzonderlijke fauna en flora. Omwille van deze unieke natuurrijkdom kocht natuurvereniging De Wielewaal, het huidige ‘Natuurpunt’, in 1989 een eerste perceeltje blauwgrasland : start van het natuurgebied Dommelvallei. Het Agentschap voor Natuur en Bos richtte aangrenzend het natuurgebied Ortolaan op. De blauwgraslanden en elzenbroekbossen zijn de parels van natuurgebied Dommelvallei. Cineaste Maggie Kumpen heeft met haar film ‘Het Dommeldal vroeger en nu’ de prachtige natuur van dit gebied weten vast te leggen. In de film zijn ook beelden te zien van een kanovaart op de nog niet gekanaliseerde Dommel en zien we ook oude landbouwmethodes zoals oogsten van boekweit, ploegen met het trekpaard en maken van hooioppers. De mooie stem van Michel Jamers begeleidt de filmbeelden. Deze film laat je genieten van de mooie landschappen en het uitbundig planten- en dierenleven dat natuurgebied Dommelvallei te bieden heeft. Na het zien van deze film zul je natuurgebied Dommelvallei met andere ogen bekijken en vast en zeker zin hebben om het met eigen ogen te ontdekken.

 

Zaterdag 19 februari
Beheerwerken Vallei van de Abeek

Wat we gaan doen, is op dit moment nog niet geweten.
Hangt af van de weers- en terreinomstandigheden. Maar er is altijd werk te doen.
Geïnteresseerden worden via mail en WhatsApp geïnformeerd.
Bijeenkomst zaterdag Buurthuis Ellikom om 9u00.
Gewerkt wordt van 9 tot 12 u.
Info: Freddy Janssens 0476 30 67 64

Donderslag 24 februari
Eco inspiratiesessie

Duurzaam op weg door gebruik van natuurlijke persoon verzorgingsproducten en ecologische onderhoudsproducten voor een afvalarme keuken.
Locatie: Eco on my mind Solterweg 4 3960 Bree Opitter 20u00

Info: Jo Caymax 0478 96 26 12


 

Publieke paddenoverzet 26 februari Gestelstaat

Afspraak om 20u00 aan het kruispunt van de Gestelstraat en Kolisbergen in Meeuwen (Oudsbergen)
Info: Jan Paesen 0476 35 19 38

Publieke paddenoverzetten zijn er ook op 5 en 12 maart.

Er kan ook met de overzetters afgesproken worden om met je bubbel over te zetten op een morgen of een avond.
Meer info:
- Freddy Janssens 0476 30 67 64
- Robert Van Dingenen 0496 84 85    38

Educatief Natuurbeheer 2021

Door de inzet van vrijwilligers, de professionele hulp van Natuur- en Landschapszorg, het engagement van de schooldirecties en de leerkrachten, vooral het enthousiasme van de leerlingen en met inachtname van de coronavoorschriften is er aan 19 klassen van 7 scholen educatief natuurbeheer gegeven kunnen worden.
Lena Coenegracht is de educatieve medewerkster.
Info: Jan Hendrikx 0474 40 79 28


 

Cursus Roofvogels- september & oktober 2022


Foto: Jente Kasprowski

De Natuurpuntafdelingen van de Regio Dommeldal organiseren in het najaar van 2022 een roofvogelcursus. Die wordt begeleid door Koen Leysen van Natuurpuntacademie.
Er zijn 4 avonden waarop Koen vertelt over de ecologie, kenmerken en bedreigingen van roofvogels. De roofvogeltrek komt ook aan bod. De hoofdbrok is de determinatie van de meest voorkomende roofvogels. Voor de praktijkles voorzien we een busexcursie naar Doel en Saefthinge.

Als er plaatsen over zijn in de bus, kan je ook apart inschrijven voor deze excursie.
Daarover hoor je later meer.
Wil je ook meer weten over deze fascinerende dieren ?
Wacht dan niet te lang om je in te schrijven. De cursus is erg populair en snel volzet. Voorkennis is niet nodig.

Wanneer?
05/09/2022 van 19u30 tot 22u30
12/09/2022 van 19u30 tot 22u30
26/09/2022 van 19u30 tot 22u30
03/10/2022 van 19u30 tot 22u30
08/10/2022 van 08u00 tot 19u00

Waar?
Ontmoetingscentrum De Schans
Schansplein 1, 3940 Hechtel-Eksel
Bekijk op Google Maps http://maps.google.com/maps?q=52.253080600000%205.379211100000&t=m&z=12

Prijs voor de hele cursus:
Tarief leden: 50.00 euro
Tarief niet-leden: 75.00 euro

Organisatie:
Natuurpunt Hechtel-Eksel
natuurpunthechteleksel@gmail.com

Inschrijven kan vanaf 15 januari 2022.
Hiervoor klik je op deze link :
https://www.natuurpunt.be/agenda/cursus-roofvogels-hechtel-51558
 

 

Conservators

Abeekvallei: Freddy Janssens
freddy.janssens55@gmail.com
0476306764

Dommelvallei: Robert Van Dingenen
robervandingenen@telenet.be
0498848538

Voorzitter

Paul Capals
paul.capals@telenet.be
011631289 - 0486224817

Secretaris & redactie

Jan Hendrikx
jm.hendrikx@skynet.be
011633854 - 0474407928