Nieuwsbrief Natuurpunt afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer

www.abeek.be - www.natuurpunt.be
   
  Nieuwsflash Januari - Februari 2022
 

 

De NATUURPUNT-afdelingen
Meeuwen-Gruitrode-Peer kern Peer
Houthalen-Helchteren
Hechtel-Eksel
Lommel
Pelt

hebben het genoegen u uit te nodigen op de officiële start van hun formele samenwerking als
NATUURPUNT-REGIO DOMMELDAL

Op de bestuursvergadering van Natuurpunt Hechtel-Eksel is beslist om deze avond uit te stellen naar een moment met minder beperkingen en meer kans op ontmoeting en uitwisseling.
Deze start met filmvoorstelling gaat niet door op 18 feb. maar wel op vrijdag 29 april 2022 20u00
Plaats blijft De Geer Overpelterbaan 14 3941 Hechtel-Eksel.
Uitdrukkelijk de vraag om in te schrijven via de website van Natuurpunt zodat we iedereen kunnen verwittigen als er toch nog een wijziging nodig is.

https://www.natuurpunt.be/agenda/film-het-dommeldal-vroeger-en-nu-51829

Deze Natuurpunt-afdelingen delen met elkaar de zorg voor meerdere natuurreservaten in het stroomgebied van de Dommel en haar zijbeken, maar ook in de brongebieden van de Zwarte Beek en de Grote Nete die hieraan grenzen. Samen goed voor 10 km² beschermde en beheerde topnatuur. Via deze regio-werking willen we in Noord-Limburg de onderlinge samenwerking bevorderen, kennis uitwisselen, de natuur versterken, ze een stem geven en de rol van de vereniging grotere zichtbaarheid geven. Daarbij combineren we een rijke natuurbehoudstraditie van meer dan 60 jaar, met nieuwe inzichten en ambities, en dat in uitdagende partnerschappen. Zo brengen we onze missie van ‘Natuur voor iedereen, voor nu en later’ nog meer in de praktijk, en dat in één van de meest natuurrijke regio’s van Vlaanderen.
Ook vertonen we in première de documentaire:

HET DOMMELDAL VROEGER EN NU

Het landgebruik, door de eeuwen heen, heeft een prachtig beekdallandschap gevormd. Grafheuvels, kapel van het Hoksent, watermolens, Hoksenterschans en Kempense langgevelhoeves zijn het bewijs dat mensen al eeuwenlang de vallei bewoond hebben en er hun stempel op gedrukt hebben. Akkers, beemden, weilanden, bossen, vijvers en beken : al deze biotopen staan borg voor een uitzonderlijke fauna en flora. Omwille van deze unieke natuurrijkdom kocht natuurvereniging De Wielewaal, het huidige ‘Natuurpunt’, in 1989 een eerste perceeltje blauwgrasland : start van het natuurgebied Dommelvallei. Het Agentschap voor Natuur en Bos richtte aangrenzend het natuurgebied Ortolaan op. De blauwgraslanden en elzenbroekbossen zijn de parels van natuurgebied Dommelvallei. Cineaste Maggie Kumpen heeft met haar film ‘Het Dommeldal vroeger en nu’ de prachtige natuur van dit gebied weten vast te leggen. In de film zijn ook beelden te zien van een kanovaart op de nog niet gekanaliseerde Dommel en zien we ook oude landbouwmethodes zoals oogsten van boekweit, ploegen met het trekpaard en maken van hooioppers. De mooie stem van Michel Jamers begeleidt de filmbeelden. Deze film laat je genieten van de mooie landschappen en het uitbundig planten- en dierenleven dat natuurgebied Dommelvallei te bieden heeft. Na het zien van deze film zul je natuurgebied Dommelvallei met andere ogen bekijken en vast en zeker zin hebben om het met eigen ogen te ontdekken.


 

 

Conservators

Abeekvallei: Freddy Janssens
freddy.janssens55@gmail.com
0476306764

Dommelvallei: Robert Van Dingenen
robervandingenen@telenet.be
0498848538

Voorzitter

Paul Capals
paul.capals@telenet.be
011631289 - 0486224817

Secretaris & redactie

Jan Hendrikx
jm.hendrikx@skynet.be
011633854 - 0474407928