Nieuwsbrief Natuurpunt afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer

www.abeek.be - www.natuurpunt.be
   
  Nieuwsbrief Maart - April 2022
 

 

Educatief Natuurbeheer

De leerlingen van de school van Gerdingen deden op 24 februari bushcraft aan de Reppelerbemden in de directe omgeving van de Binkermolen.
Vuur als basisbehoefte om in de natuur te overleven werd met de voorhanden zijnde natuurmaterialen gemaakt.
Een geslaagde en tot de verbeelding sprekende activiteit.

Klim-op Meeuwen 14 maart vm.
- paddenoverzet In den Damp
- beheerwerken uittrekken en afknippen vliegdennen Grote Heide aan Gestelstraat Meeuwen

Klim-op Plockroy 18 maart vm.
- paddenoverzet In den Damp
- knippen bamboe op perceel Dasbemden bij woning Gestelstraat 3 voor gebruik bij bouw insectenhotel school Plockroy.

Ouders en sympathisanten zijn welkom.

Info: Jan Hendrikx 0474 40 79 28

Dinsdag 1 maart 2022
Klusnamiddag

1 maart is het ook de eerste dinsdag van de maand. Dus die namiddag klussen.
Programma: uitspreiden houthaksel over wandelweg bij de Waterstraat in Reppel.
Ev. ook boombanken maken.
We komen bijeen om 13u ter hoogte van die Waterstraat.
Gewerkt wordt van 13 tot 16 u.
Info: Freddy Janssens 0476 30 67 64

 

Zaterdag 5 en 12 maart 2022
Publieke paddenoverzetactie

Afspraak om 20u00 aan het kruispunt van de Gestelstraat en Kolisbergen in Meeuwen (Oudsbergen)
Info: Jan Paesen 0476 35 19 38

Stand paddenoverzet op 1 maart

In een normaal jaar ligt het hoogtepunt van de paddentrek rond half maart.
Mochten we evenveel padden en kikkers overzetten als vorig jaar, dan is nu de helft van het aantal padden en kikkers over de weg geholpen.
Op dit ogenblik hebben we 6.965 dieren overgezet op onze 3 locaties. Van dit aantal waren er wel meer Kleine watersalamanders (4.045) dan Gewone padden (2.353).
Van een 60-tal Kleine watersalamanders in 2016 naar meer dan 4.000 op dit moment.
Die Kleine watersalamanders doen het bijzonder goed aan het Broek ter hoogte van de Gestelstraat.


   

Peer Proper 19 maart
en Proper Straatbeeld Oudsbergen 25 maart 2022

Een actie van Limburg.net door de stad Peer en de gemeente Oudsbergen gedelegeerd naar lokale verenigingen om de bermen en straten weer genietbaar te maken. De verenigingen krijgen hiervoor een financiële beloning.
Op zaterdag 19 maart 9u00 Grote-Brogel kruispunt Reppelerweg/Hoogstraat en Peer Kloosterveldstraat.
Op vrijdag 25 maart 9u00 Meeuwen hoek Gestelstraat/Kolisbergen.
Vertrekplaats en verdeling van benodigdheden.
Vrijwilligers zijn welkom.
Info: Peer Proper Jan Hendrikx 0474 40 79 28 en Robert Van Dingenen 0496 84 85 38
         Proper straatbeeld Oudsbergen Jan Paesen 047 35 19 38Zaterdag 19 maart 2022
Beheerwerken Vallei van de Abeek

Afhangend van de weers- en terreinomstandigheden gaan we verder met het uitspreiden van houtsnippers op de wandelpaden tussen de Erpecommerbemden en Berenheide.
Geïnteresseerden worden via mail en WhatsApp geïnformeerd.
Bijeenkomst zaterdag aan de loods van Natuurpunt Brogelerweg 16 Ellikom of ter plaatse.
Gewerkt wordt van 9 tot 12 u.
Info: Freddy Janssens 0476 30 67 64

 

Dinsdag 5 april Kluswerken
Zaterdag 16 april 2022 Verkennende wandeling

Wat we gaan doen, is op dit moment nog niet geweten.
Hangt af van de weers- en terreinomstandigheden.
Geïnteresseerden worden via mail en WhatsApp geïnformeerd.
Info: Freddy Janssens 0476 30 67 64

Zondag 24 april 2022
Knoflookpadwandeling

Een wandeling door de Dommelvallei in Peer. Peer is een van de weinige plaatsen in Vlaanderen waar dit geheimzinnige en zeldzame dier nog voorkomt. Tijdens deze tocht maak je kennis met de leefwijze van de Knoflookpad. We passeren ook enkele poelen, die speciaal zijn aangelegd voor deze pad.
Draag degelijke schoenen, liefst laarzen.
Afspraak om 14 u op de parking aan de Kringwinkel Esmeralda, Steenweg Wijchmaal 66, Peer.
Info: Robert Van Dingenen 0496 84 85 38

Start samenwerking Natuurpunt-regio Dommeldal
en filmvoorstelling Dommeldal vroeger en nu

vrijdag 29 april 2022

Deze avond werd verplaatst van 18 februari naar 29 april 20u00.
De avond start met filmvoorstelling.
Plaats blijft De Geer Overpelterbaan 14 3941 Hechtel-Eksel.
Uitdrukkelijk de vraag om in te schrijven via de website van Natuurpunt zodat we iedereen kunnen verwittigen als er toch nog een wijziging nodig is.
https://www.natuurpunt.be/agenda/film-het-dommeldal-vroeger-en-nu-51829
Zie ook nieuwsbrief van 11 februari.

Van Van 28 februari tot 7 maart is het de Week van de Vrijwilliger. Hierbij willen we alle vrijwilligers bedanken die bij één of meerdere momenten gedurende het jaar hebben meegeholpen.

 

Conservators

Abeekvallei: Freddy Janssens
freddy.janssens55@gmail.com
0476306764

Dommelvallei: Robert Van Dingenen
robervandingenen@telenet.be
0498848538

Voorzitter

Paul Capals
paul.capals@telenet.be
011631289 - 0486224817

Secretaris & redactie

Jan Hendrikx
jm.hendrikx@skynet.be
011633854 - 0474407928