Nieuwsbrief Natuurpunt afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer

www.abeek.be - www.natuurpunt.be
   
  Nieuwsbrief Juli - Augustus 2023
 

 

Zaterdag 1 juli 2023
Nachtzwaluw- en nachtvlinderwandeling

We zien ze niet alleen vliegen, maar maken kennis met enkele bijzondere nachtdieren.

Afspraak om 20u - op hopelijk een mooie zomeravond - voor een drankje en een inleidende babbel.
Bij schemerdonker om 21:30u gaan we op pad met Sam en Robert om zowel nachtvlinders als de nachtzwaluw te spotten.

Inschrijven: bij Frans 0496 47 25 32 of e-mail naar vangervenfrans@hotmail.com
Bijdrage: €5 voor leden van Natuurpunt/ €7 voor niet-leden
Via overschrijving op rekening van Natuurpunt BE97 4542 0906 2149
Wanneer: zaterdag 1 juli 2023 van 20u tot 24u
Waar: Kruispunt Gestelstraat en Kolisbergen in Meeuwen

Info: Robert Van Dingenen 0496 84 85 38

 

Dinsdagavonden juli en augustus 2023
Beheerwerken Vallei van de Abeek

Nagenoeg elke dinsdagavond van juli en augustus trekken we langs de Abeek.
We controleren op het voorkomen van reuzenbalsemienen.
Deze soort, die veel andere planten verdringt, staat op de Europese zwarte lijst van invasieve exoten Deze mag niet gekweekt en verhandeld worden. We trekken die uit. Staan er veel, dan maaien we ze af.
We starten dinsdagavond 4 juli om 19u: Vliegeneinde, bijeenkomst tegenover huisnummer 45. We gaan stroomafwaarts langs de Abeek.

Dinsdag 11 juli wordt er gewerkt bij de Dorpermolen: klepelen wandelweg, opruim van restanten van een weekendverblijf, uittrekken van reuzenbalsemienen rond de vijver. Bijeenkomst parking Dorpermolen om 19u.

Voor de volgende dinsdagen zijn de locaties waar we werken zijn nog niet gepaald.
We werken van 19u tot 20u30 en sluiten altijd af met een drankje.

Bij nat en heet weer wordt er niet gewerkt.
Wil je meewerken, geef je e-mailadres en/of gsm-nummer door aan een van ons door. We houden je op de hoogte via e-mail of whatsapp.

Info: Freddy Janssens 0476 30 67 64

 

Zaterdag 8 juli 2023 9u tot 16u
Maak kennis met alle vissoorten op de Abeek


De Limburgse vissenwerkgroep komt die zaterdag de hele dag de Abeek en zijbeken bemonsteren (elektrisch afvissen).
We vertrekken aan de Binkermolen en gaan verder stroomopwaarts de Abeek bevissen, dit bij de Reppelerweg, Waterstraat (ook de Losbeek), Slagmolen Ellikom, Grote Baan.
Wil je (even) kennismaken met wat er allemaal leeft in het water, kom dan gerust af.
Bijeenkomst Binkermolen om 9 u. Indien je met auto komt, sla dan een van de 2 zijwegjes van de Reppelerweg naar de Binkermolen in. Parkeer daar in de berm. Kom je later dan 10u, bel dan om te weten waar we zijn.

Op zaterdag 3 juni werden 14 soorten genoteerd: baars, beekprik, bermpje, blankvoorn, blauwbandgrondel, driedoornstekelbaars, hondsvis, kopvoorn, riviergrondel, serpeling, snoek, rietvoorn, vetje en zonnebaars. Dit op de Abeek bij de Hoogmolen, Berenheidemolen, Dorpermolen, Kapellekesstraat, Klinkerpaadje en op op Gielisbeek en de Bullenbeek.

Info: Freddy Janssens 0476 30 67 64

 

Educatief natuurbeheer schooljaar 2022-2023

Goed geslaagd, 262 kinderen 3de graad uit 13 klassen en 6 scholen werden de basiskennis natuur, biodiversiteit, milieu, natuurbeheer en -beleving in de Vallei van de Abeek en Dommelvallei te velde op een educatieve en speelse wijze bijgebracht.
Tevens werden een 100-tal kinderen en jongeren in kader van een nevenactiviteit van het ENB bij een specifieke activiteit begeleid.
Dank aan de kinderen voor hun nieuws-en leergierigheid, jeugdig enthousiasme en inzet.
Dank aan directies, leerkrachten, educatieve medewerkster en de vrijwilligers.

Info: Jan Hendrikx 0474407928


Gezocht:

Laatvliegers en andere zolderbewonende vleermuizen


Zolderbewonende vleermuizen zijn zeer sterk bedreigd. Er blijven maar weinig zolders over, die geschikt zijn als kraamplek (voorplantingsplaats) voor vleermuizen en waar ze nog in en uit kunnen vliegen. Vorige zomer ging een grote kraamkolonie (met meer dan 70 uitvliegende laatvliegers) teniet bij de vervanging van het dak op de pastorij van Ellikom.
Weet je zo een zolder, heb je uitvliegende (even na zonsondergang) of invliegende vleermuizen (gedurende de nacht) gezien, meldt het ons.
Wil je de verschillende vleermuissoorten herkennen, download de zoekkaart bij www.zoogdierenvereniging.nl.

Info: Freddy Janssens 0476 30 67 64
          Robert Van Dingenen 0496 84 85 38

 

Zondag 27 augustus 2023 8u00 tot 12u00
Heidewandeling op het militair domein

Ochtendwandeling met eigen picknick, door het uitgestrekte heidegebied op het militair domein.
Kruispunt Gestelstraat/Kolisbergen Meeuwen
Stevig schoeisel – picknick zelf meebrengen

Info: Robert Van Dingenen 0496 84 85 38

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservators

Abeekvallei: Freddy Janssens
freddy.janssens55@gmail.com
0476306764

Dommelvallei: Robert Van Dingenen
robervandingenen@telenet.be
0498848538

Voorzitter

Paul Capals
paul.capals@telenet.be
011631289 - 0486224817

Secretaris & redactie

Jan Hendrikx
jm.hendrikx@skynet.be
011633854 - 0474407928