Nieuwsbrief Natuurpunt afdeling Meeuwen-Gruitrode & Peer

www.abeek.be - www.natuurpunt.be
   
  Nieuwsbrief September - Oktober 2023
 

 

Educatief Natuurbeheer 2023-2024

Het enthousiasme van de schoolkinderen en van de leerkrachten, de medewerking van de directies van het basisonderwijs zijn zoals voorgaande jaren een extra stimulans om in het schooljaar 2023-2024 weer verder te gaan met dit ENB in de valleien van de Abeek en Dommel.
Klim-op Meeuwen, VBS Ellikom, Pieter Brueghelschool Grote-Brogel, De Geluksvlinder Reppel,
Agnetencollege Peer, Sint-Elisabeth Wijchmaal en De Puzzel Kleine-Brogel zijn een vaste waarde in het project ENB.
De planning wordt door educatieve medewerkster Tina Coenegrachts van Educatief Natuurbeheer Limburg opgemaakt.
Na de infomomenten in de klas zijn er de doemomenten – de beheerwerken – in een natuurgebied beheerd door Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & Peer. De leerlingen maken al doende kennis met een natuurgebied in de buurt en leren over het beheer ervan. De werkzaamheden kunnen bestaan uit maaisel afvoeren van een hooiland, afvoeren van takkenhout na kapwerken, bouwen van een houtstapel of takkenwal, aanplanten van hagen en houtkanten, herstelbeheer van heide.
Agnetencollege Peer heeft in kader van GFL - Gemeenschappelijk Fundamenteel Leerplan - een jaarlijks eenmalige activiteit om in de natuur te werken.
VBS Ellikom 2de graad heeft ook haar eigen Bij-zonderproject – de leefwereld van wilde en honingbijen – welke het ganse schooljaar loopt. In een volgende nieuwsbrief daarover meer.
Beide activiteiten worden in de planning van het ENB opgenomen.
De voorbereidende werkzaamheden voor deze drie educatieve activiteiten worden door de beheerploeg en vrijwilligers van Natuurpunt gedaan.
Ouders, grootouders en sympathisanten zijn welkom tijdens het ENB.

Agnetencollege Peer donderdag 5 okt. 2023 vm Monsveld Reppel en Muller Bemden Peer
Pieter Brueghelschool Grote-Brogel dinsdag 10 okt. 2023 vm Ooievaarsnest Grote-Brogel.
De Geluksvlinder Reppel donderdag 12 okt. 2023 vm Monsbemden Reppel.
VBS Ellikom vrijdag 27 okt. 2023 vm Aen de Slagmolen Ellikom.
Pieter Brueghelschool Grote-Brogel vrijdag 27 okt. 2023 nm Erpecommer beemden Erpekom.

 Info: Jan Hendrikx 0474 40 79 28


Dinsdagnamiddag 5 september
Kluswerken in de Vallei van de Abeek

In augustus hebben we 2 avonden gewerkt aan het gescheiden opruimen van restanten van een weekendverblijf in de Klokbemden in de omgeving van de Dorpermolen in Meeuwen.

Dinsdagnamiddag, 13u-16u, gaan we verder met het opruimen van nog enkele resten en beginnen we met het verwijderen van de afrastering (betonpalen en draad).
Bijeenkomst: zijwegje van Peerderbaan Meeuwen voorbij huisnummer 26 en 28.
Afsluiten doen we zoals gewoonlijk met een drankje en gebak.

Info: Freddy Janssens 0476 30 67 64

Zaterdag 16 september, dinsdag 3 en zaterdag 21 oktober Beheerwerken in de Vallei van de Abeek

Wat we gaan doen, is op dit moment nog niet vastgelegd.
Hangt af hoe ver we geraakt zijn bij de vorige beheerwerken, van de weers- en terreinomstandigheden. Maar er is altijd werk te doen.
Geïnteresseerden worden via mail en WhatsApp geïnformeerd.
Bijeenkomst ter plaatse.
Gewerkt wordt tot van 13 tot 16 u op de dinsdagnamiddagen en van 9 tot 12 u op de zaterdagen.
Info: Freddy Janssens 0476 30 67 64

Zondag 15 oktober 2023
Biodiversiteit op de heide – gezinsactiviteit

Biodiversiteit op de heide – gezinsactiviteit.
i.s.m. Werkgroep Isis.
Vegers voor vlinders: over pijpenstrootje en heivlinder, over vegers en heidebeheer.
Schaapskooi Pelt – parking einde Pallisstraat.
Info en inschrijven op info@werkgroepisis.be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


Plantenverkoop Natuurpunt Limburg 2023
met afhaalpunten in Peer en Oudsbergen

Vanaf september kan je je bestelling via deze website plaatsen. Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & Peer organiseert afhaalpunten op 18 november van 10u00 tot 13u00 in Peer Technische dienst Industrieweg 8 en op zaterdag 2 december van 10u00 tot 12u00 in Meeuwen/Oudsbergen Compostpunt Kapelanijstraat z/n.
Door deel te nemen aan onze plantenverkoop draag je je boompje bij aan de natuur in je omgeving, aan de biodiversiteit en aan het klimaat!
Alle Limburgse tuinen samen vormen een enorm potentieel natuurgebied. Bomen, struiken, bloemen of vruchten trekken egels, vlinders, bijen en andere insecten aan, en brengen zo dus méér leven in jouw tuin. Zelfs mensen met een klein tuintje een balkon of zelfs maar een muur om een insectenhotel tegen op te hangen kunnen meehelpen om dieren en planten van hier van een leefgebied, beschutting of voedselplekken te voorzien.
Bomen en struiken met het label zijn gekweekt uit zaadjes geoogst van wilde ouderplanten uit eigen streek en helpen de natuur extra door hun aanpassing aan onze lokale bodem, klimaat en groeiomstandigheden en zorgen voor de meeste biodiversiteit.
  

Info: Jan Hendrikx
0474 40 79 28

https://natuurpuntlimburg.be/plantenverkoop  

Dag van de Natuur
zaterdag 25 november 2023 in de Vallei van de Abeek

Hou die dag vrij.
Meer info in de volgende nieuwsbrief


Verkiezingsmemorandum 2024 van Natuurpunt
voor Vlaanderen en voor Oudsbergen en Peer: 
Nu moet het gebeuren
!

Vlaanderen hoort bij de kwetsbaarste gebieden ter wereld voor klimaatverandering. Dat blijkt niet alleen uit internationaal onderzoek maar ook uit de extreme weersomstandigheden die we de laatste jaren gezien hebben. Dit decennium moet de uitstoot drastisch omlaag. Daarnaast moeten we Vlaanderen ook klimaatrobuust maken.

Niet alleen kan natuurherstel daar een belangrijke rol in spelen, het is ook noodzakelijk om het biodiversiteitsverlies te keren. Natuur gaat zo snel achteruit dat ecosystemen dreigen ineen te storten en daarmee de voor onszelf levensnoodzakelijke functies. Natuur geeft ons letterlijk en figuurlijk zuurstof.

Zoals het succes van de documentaire Onze Natuur aantoont, mogen we best wel trots zijn op ons natuurlijk erfgoed en moeten we ook de natuurlijke geschiedenis van Vlaanderen terug waarderen.

De sleutels om beide levensbedreigende crisissen te keren zijn natuurherstel, ruimte voor water, ruimtelijke ordening, een regeneratieve landbouw, een doelgerichte en eerlijke regelgeving voor milieu en een stevige daling van onze broeikasgasuitstoot. Het tijdsvenster om de ergste gevolgen tegen te gaan wordt klein, maar met daadkrachtig en ambitieus beleid kunnen we de trends keren. Door voluit te gaan voor een drastische reductie van onze broeikasgasuitstoot in alle sectoren en 30% van onze regio te reserveren voor natuur.

Nu moeten we de curves ombuigen naar een Vlaanderen in harmonie met haar omgeving en de natuur. Naar een Vlaanderen met natuur in het hart.

Voor Vlaanderen werden de voorstellen van Natuurpunt in een verkiezingsmemorandum gegoten.
Meer hierover vind je via de link Verkiezingen 2024 | Natuurpunt

Ook voor de politieke fracties van de gemeente Oudsbergen en de stad Peer gaan we, zoals in 2012 en 2018, proberen in de volgende maanden concrete wensen en voorstellen te formuleren.

Ook in Oudsbergen en Peer dringt de tijd voor biodiversiteitsherstel en om ons weerbaar te maken voor de klimaatsverandering.

Wil je op een of andere manier meewerken aan het memorandum naar onze politici en politieke partijen toe, laat gerust weten.

Info: Freddy Janssens 0476 30 67 64
e-mail: natuurpunt.mgp@gmail.com

 

Conservators

Abeekvallei: Freddy Janssens
freddy.janssens55@gmail.com
0476306764

Dommelvallei: Robert Van Dingenen
robervandingenen@telenet.be
0498848538

Voorzitter

Paul Capals
paul.capals@telenet.be
011631289 - 0486224817

Secretaris & redactie

Jan Hendrikx
jm.hendrikx@skynet.be
011633854 - 0474407928