Voor de Vallei van de Abeek werd dit voorjaar een toegankelijkheidsregeling (TR) ingediend bij het ANB. Deze is conform verklaard. Vooraleer ze goedgekeurd kan worden moet er een publieke consultatie gehouden worden. De consultatie wordt aangekondigd met affiches ter plaatse. Ook wordt advies gevraagd aan de betrokken gemeentes.

Deze TR regelt de toegankelijkheid op percelen in beheer van Natuurpunt in de Vallei van de Abeek en enkel deze. De toegankelijk voor de diverse groepen van gebruikers wordt aangegeven op bijhorende kaartjes.

Na goedkeuring van het TR worden bordjes geplaatst, die de toegankelijkheid aangeven en wordt het duidelijk welke paden en wegen op de percelen in beheer voor welke gebruikers kunnen gebruikt worden.

Vanzelfsprekend zijn delen die deel uitmaken van wandelroutes toegankelijk voor wandelaars. Honden moeten, zoals overal, aan de leiband.

Mountainbikeroutes die eerder goedgekeurd werden zijn toegankelijk voor fietsers. Idem voor ruiter- en menpaden voor ruiters en menners (verbinding Reppelerweg-Hoogstraat in Grote Brogel). Gemotoriseerd verkeer is behalve voor beheer en toezicht nergens op terreinen van Natuurpunt toegestaan, tenzij dit nu al ook is (weg bij Berenheidemolen, Meeuwen).

Buiten de paden en wegen is het natuurgebied niet toegankelijk. Hier zijn enkele uitzonderingen op: omgeving van picknickplekken.

Ook is er een plek voorzien waar paalkamperen is toegestaan (bij het Monshof in Reppel).

Begrazingzones werden aangeduid waar grote grazers (galloways) voor begrazing zorgen.

Geen speelzones en hondenlosloopzones werden aangegeven, gezien de kwetsbaarheid van onze terreinen.

De enkele nu (deels) toegankelijke voetpaden en buurtwegen (nu gemeentewegen) op privaat eigendom (eigendom Natuurpunt) zijn eveneens opgenomen zoals de:

- Sentier 111: Peerdervoetpad (tussen Dorpermolen en Weg naar Ellikom, Meeuwen als toegankelijk voor wandelaars

- Sentier 104: Pastorijbaan (Pastorijbemden, Meeuwen) als toegankelijk voor wandelaars en fietsers

- Chemin 68 Goordyk (Goorten, Meeuwen), toegankelijk voor wandelaars

Deze TR wijzigt geen bestaande erfdienstbaarheden zoals rechten van doorgang voor aanpalende eigendommen.

Ook enkele gewenste wandelpaden zoals deze ter hoogte van de Dorpermolen en de Goorten werden aangegeven, voor zover gelegen op percelen van Natuurpunt.

In verleden deden zich op onze terreinen (zoals ook elders) problemen voor met loslopende honden, mountainbikers op plankenpaden en motoren en voertuigen, ...

Door deze TR moet de situatie op terrein duidelijker worden en kan er ook opgetreden (gehandhaafd) worden.

Deze TR is ook een voorwaarde om te kunnen genieten van Vlaamse openstellingssubsidies. Een openstellingssubsidieproject werd eind april ingediend om het plankenpad achter de pastorij in Reppel te kunnen herstellen. In oktober wordt dit hopelijk goedgekeurd.

Deze TR gaat een natuurbeheerplan vooraf, dat ook publiek zal geconsulteerd worden (2022-2023).

Inzage dossier: Van 26 juli 2021 tot en met 25 augustus 2021
In papieren versie op onderstaande locatie

Secretariaat Natuurpunt
Coxiestraat 11
2800 Mechelen
Open van maandag tot vrijdag van 09.30u -16.30u
of digitaal
https://www.natuurenbos.be/toegankelijkheid/toegankelijkheidsregelingen-in-publieke-consultatie